Vi värnar om miljön

Vill ni ha ett miljövänligt alternativ ska ni välja oss som entreprenör. Vi hjälper er att minska ert ekologiska fotavtryck.

Vi är stolta över vår gröna färg och vill profilera oss som ett grönt byggbolag. Vi tror på en hållbar framtid för kommande generationer och anser att det är oerhört viktigt att ta ansvar för miljön. Vi försöker därför alltid att erbjuda det miljövänligaste materialet och alltid källsortera allt byggmaterial som rivs.

Vi arbetar nästan uteslutet med erkända svenska märken såsom Plannja, Icopal, Jönåker, Vittinge etc. Dels för att vi vet att svenska regelverket ställer höga krav på dessa företag, både ur kvalité och miljösynpunkt, men även för att undvika långa och miljöpåfrestande transporter.

Verksamhet och affärsidé

Vi har som vision att vara en ledande byggentreprenör inom yttertak i Stockholms län. Vår organisation skall vara effektiv, modern och resultatinriktad med höga krav på kvalitet och etik. Den skall kontinuerligt skapa bestående mervärden för våra kunder.

Genom ständig utveckling, utbildning och effektivisering av vår organisation skall vi med framgång kunna konkurrera med alla aktörer på byggmarknaden och alltid göra ett jobb som håller högsta kvalitet på det mest effektiva sättet. Detta uppnår vi med hög utbildad personal, moderna verktyg och nytänkande arbetsledare.